Regulamin:

- Kupowanie w naszym sklepie oznacza zgodę na zasady zawarte w regulaminie

- Pracujemy od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 16.00

- Realizacja zamówienia trwa od 1-2 dni roboczych

- Okres urlopowy trwa w lipcu, zachęcamy do zakupów w czerwcu lub sierpniu (można składać zamówienia, ale będą realizowane po powrocie)

- Za podanie prawidłowego adresu dostawy odpowiada klient

- Koszt wysyłki to 15 zł przy zamówieniu produktów do 100 zł

- Koszt wysyłki za i powyżej 500 zł to 0 zł 

- Nieopłacenie zamówienia w ciągu 7 dni od złożenia go skutkuje anulowaniem danego zamówienia, a podczas trwania promocji 5 dni

- Zamówienia nadawane są do godziny 12.00

- Faktury wystawiana są w oparciu o dane CEIDG, jeśli dane wskazane przez klienta nie są takie same faktura zostanie wystawiona na osobę prywatną

- Wśród produktów, które oferujemy znajdują się farby, a farby to substancja, która pracuje: pęknięcia oraz wybrzuszenia stanowią naturalny proces "pracy" farby. Nie jest to spowodowane zaniedbaniem jakości produktu ani przez producenta, ani sprzedawcę. Kupując farby zgadzają się Państwo z tym, że jest to substancja chemiczna, z której wytrącają się poszczególne składniki, co może powodować zmianę wyglądu powierzchni farby i nie umniejsza to jej jakości.

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Sklep internetowy cozmalujesz.pl jest własnością:

"Pogotowie Artystyczne"
Robert Dusinkiewicz
NIP 579-114-49-90
ul. Czesława 7c/1
71-504 Szczecin
ING Bank 15 1050 1559 1000 0092 0207 1628
e-mail: pogotowieartystyczne@gmail.com
telefony: 790500580;  pn.-pt. w godz. 10.00-16.00

 • Sklep internetowy cozmalujesz.pl prowadzi działalność w przedmiocie odpłatnej sprzedaży wysyłkowej farb i akcesoriów do malowania ciała i twarzy – na zasadach i zgodnie z warunkami określonymi w nn. Regulaminie.

§ 2

Zamówienia

 1. Każdy towar oferowany przez cozmalujesz.pl pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

 2. Zamówienia na produkty oferowane przez sklep cozmalujesz.pl są składane przy użyciu i za pomocą portalu internetowego umieszczonego pod adresem internetowym: www.cozmalujesz.pl.

 3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Jeśli przy wejściu na portal będzie widoczna informacja o przerwie, wówczas zamówienie zostanie zrealizowane po zakończeniu przerwy.

 4. Zamówienie jest składane poprzez dodanie wybranych przez siebie towarów w wybranej przez siebie ilości do Koszyka, a następnie, po uzupełnieniu formularza zamówienia poprzez kliknięcie przycisku Potwierdzenie Zamówienia.

 5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji z chwilą zwrotnego potwierdzenia jego otrzymania, wysłanego automatycznie na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta podczas procedury zakładania konta Klienta.

 6. Co do zasady każdy z oferowanych produktów widocznych w sklepie cozmalujesz.pl jest dostępny i znajduje się na składzie magazynowym sklepu, chyba że co innego zastrzeżono w opisie towaru.

 7. Jeżeli po dokonaniu zamówienia towaru, okaże się, że towar jest jednak niedostępny lub będzie dostępny w terminie odmiennym niż to wskazano w nn. Regulaminie, to cozmalujesz.pl niezwłocznie o tym fakcie poinformuje Klienta, przekazując jednocześnie informacje na temat dostępności towaru i możliwego terminu realizacji zamówienia.

 8. W przypadku braku akceptacji nowego terminu dostępności i dostawy, Klient ma prawo do anulowania całości lub części zamówienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Klientowi informacji w przedmiocie nowego terminu dostępności i dostawy.

§ 3

Cena

 1. Ceny widoczne przy towarach są cenami brutto zawierającymi podatek VAT.

 2. Ceny, o których mowa w ust. 1, nie zawierają kosztów przesyłki.

 3. Ceną obowiązującą jest cena towaru w momencie składania zamówienia.

§ 4

Dostawa

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem wpływu płatności za towar oraz kosztów dostawy na rachunek bankowy cozmalujesz.pl, podany niżej w nn. Regulaminie.

 2. Realizacja wszelkich zamówień złożonych po godzinie 12.00 danego dnia lub w niedziele i dni wolne od pracy, rozpoczyna się o godzinie 10.00 kolejnego dnia roboczego.

 3. Przesyłka wraz z towarem przesyłana jest na adres Klienta wskazany jako Adres wysyłki w formularzu zamówienia, a w przypadku niepodania adresu wysyłki, przesyłka wysyłana jest na adres podany przez Klienta w Danych Klienta w formularzu zamówienia lub podczas zakładania konta w serwisie sklepowym cozmalujesz.pl.

 4. Niewskazanie lub nieprawidłowe wskazanie adresu dostawy może opóźnić realizację zamówienia oraz termin dostawy. cozmalujesz.pl poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, żądając jego poprawienia. Jeżeli nie podano danych kontaktowych, albo podane dane kontaktowe okażą się nieprawdziwe, a jednocześnie nie wskazano lub nieprawidłowo wskazano adres dostawy – zamówienia uważa się za anulowane.

 5. Cozmalujesz.pl przewiduje wyłącznie przesyłkę kurierską jako spsób dostawy zamówionych towarów oraz koszty z tym związane:

  1. przesyłka kurierska DPD - 15 zł (przy wadze do 4,5 kg)

 6. Nie ma opcji odbioru osobistego, ani przesyłki pobraniowej
 7. Jeżeli zostanie wybrana opcja dostawy, o której mowa w ust. 5 pkt 4 lub 5, to przy składaniu zamówienia Klient jest zobowiązany do podania adresu urzędu pocztowego, w którym ma nastąpić odbiór przesyłki, wpisując ten adres w Notatce Klienta w formularzu zamówienia.

 8. Dla przesyłek przesłanych w sposób, o którym mowa w ust. 5 pkt 4 lub 5, ustalony jest 7-dniowy termin odbioru, liczony od dnia następnego po dniu przekazania e-mailem albo SMS-em informacji o nadejściu przesyłki do wskazanej przez Klienta placówki pocztowej. W związku z powyższym Klient winien również podać numer telefonu komórkowego, na który będzie przekazany SMS z informacją o dostępności przesyłki do odbioru.

 9. Po uprzednim uzgodnieniu szczegółów w tym kosztów z cozmalujesz.pl możliwe jest również dostarczenie zamówionego towaru za pomocą przesyłki kurierskiej.

 10. Koszty dostawy obciążają Klienta.

 11. Przy zamówieniu towaru za kwotę powyżej 500 zł (bez uwzględnienia kosztów dostawy) – dostawa na terenie Polski za pomocą paczki pocztowej (ust. 5 pkt 2) GRATIS, z uwzględnieniem poniższych zastrzeżeń.

 12. Cozmalujesz.pl obowiązana jest dostarczyć Klientowi sprzedany produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności e-dziewiarka.pl z tytułu wady sprzedanego produktu oraz uprawnień Klienta są określone w § 6.

 13. Koszty przesyłki zostaną potrącone od kwoty za zamówienie zwrócone na mocy przepisów o zwrocie towaru zakupionych w internecie.
 14. W przypadku, kiedy dostarczone towary nie są zgodne z zamówieniem, koszt zwrotu i ponownej dostawy błędnie dostarczonych towarów (rodzaj zwrotu i dostawy taki jak przy zamówieniu pierwotnym) pokrywa cozmalujesz.pl.

 15. Zamówiony i opłacony towar cozmalujesz.pl wysyła w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2-4.

§ 5

Płatności

 1. Wszelkie płatności za zamówienia dokonane za pośrednictwem sklepu e-dziewiarka.pl proszę dokonywać na rachunek bankowy o nr 15 1050 1559 1000 0092 0207 1628

 2. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem (klient może sam wydrukować po wejściu na swoje konto w serwisie cozmalujesz.pl), a fakturą VAT na wyraźne żądanie Klienta.

 3. Zamówienie nieopłacone w ciągu 7 dni od daty jego złożenia jest uważane za anulowane.

 4. Wszelkie zwroty pieniędzy przez sklep cozmalujesz.pl będą realizowane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 6

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje w związku z działalnością sklepu e-dziewiarka.pl, w tym w zakresie niezgodności towaru z umową, w zakresie dostaw itp., należy składać: drogą pocztową na adres sklepu podany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres: pogotowieartystyczne@gmail.com.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności e-dziewiarka.pl względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacja jest składana przez Klienta za pomocą formularza reklamacyjnego przez podanie:
  1. nazwę towaru,
  2. numer paragonu lub faktury VAT,
  3. danych adresowych Klienta,
  4. przyczynę zwrotu,
  5. roszczenie Klienta: obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, wymiana na rzecz wolną od wad.
 4. Cozmalujesz.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że uznanie reklamację za uzasadnioną.
 5. W celu uznania reklamacji klient zostanie poproszony o dostarczenie produktu na koszt cozmalujesz na adres sklepu internetowego. Prośba o dostarczenie produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się cozmalujesz.pl do reklamacji Klienta.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:

  1. bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (odesłania, przekazania, opakowania), chyba że cozmalujesz.pl zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów

  2. kosztów wykonanej usługi kurierskiej
  3. sytuacji, kiedy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez cozmalujesz.pl, cozmalujesz.pl nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  1. w załączeniu do przesyłki ze zwrotem

  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pogotowieartystyczne@gmail.com.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od rodzaju umowy zawieranej za pośrednictwem strony cozmalujesz.pl (umowa sprzedaży) rozpoczyna się dla od objęcia zakupionego produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy wiele produktów, jest dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego produktu, partii lub części; albo jeżeli sprzedaż polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Cozmalujesz.pl jako sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów dostawy produktu.
 6. Cozmalujesz.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności.
 7. Cozmalujesz.pl nie odbiera produktu po odstąpieniu od umowy od Klienta, w związku z czym Cozmalujesz.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt na ww adres cozmalujesz.pl.
 9. Produkty należy odsełać w nienaruszonym stanie i nieużywane.
 10. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

 1. przedmiotem sprzedaży jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9

Ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu e-dziewiarka.pl przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Cozmalujesz.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Mapa dojazdu